Budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia

Przedmiotem projektu jest budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie wraz z murami oporowymi na dojazdach. Dzięki realizacji inwestycji zostaną spełnione cele polegające na poprawie drożności głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa oraz wzrośnie komfort przejazdu środkami komunikacji zbiorowej poprzez skrócenie czasu przejazdu. W wyniku realizacji projektu powstanie nowe rozwiązanie komunikacyjne ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej – tunel.Projekt współfinansowany w ramach:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO 2007 – 2013

Nazwa Osi Priorytetowej:
Krakowski Obszar Metropolitalny

Działanie:
5.3. Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego

Całkowita wartość projektu:
26 584 855,83 PLN

Wartość dofinansowania:
17 664 568,84 PLN

Informacje o projekcie:
Przedmiotem projektu jest budowa tunelu pod Rondem Ofiar Katynia w Krakowie wraz z murami oporowymi na dojazdach. Dzięki realizacji inwestycji zostaną spełnione cele polegające na poprawie drożności głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa oraz wzrośnie komfort przejazdu środkami komunikacji zbiorowej poprzez skrócenie czasu przejazdu. W wyniku realizacji projektu powstanie nowe rozwiązanie komunikacyjne ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej – tunel.

Ze względu na ograniczoną ilość miejsca przejazd tunelowy wytrasowano tak, aby pozostawić jak najwięcej miejsca na pozostałe elementy skrzyżowania. Takie rozwiązanie wymagało zaprojektowania łuków o przeciwnych zwrotach występujących po sobie. Trasa drogowa w tunelu w rejonie obiektu przebiega w planie od km 0+350,49 od km 0+506,82 w łuku o promieniu R = 350,0 m, dalej biegnie po prostej do km 0+553,12, a następnie do km 0+689,14 w łuku o promieniu R = 600,00 m. Na dalszym odcinku trasa biegnie na prostej.

Rozpiętość teoretyczna obiektu Lt = 19,88 m ÷ 20,53 m

Długość całkowita tunelu LC = 89,00 m

Długość murów oporowych:
  • mur południowy LM1 = 128,92 m
  • mur północny LM2 = 116,55 m
Łączna długość tunelu z murami Lt = 334,47 m

Dzięki realizacji projektu zostaną spełnione cele polegające na poprawie drożności głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa oraz wzrośnie komfort przejazdu środkami komunikacji zbiorowej poprzez skrócenie czasu przejazdu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia sprawnego, efektywnego i spójnego systemu transportu publicznego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie objętym projektem, co przyczyni się do utworzenia zintegrowanej, rozwiniętej infrastruktury transportowej, która służy poprawie dostępności i wzmocnieniu całego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.Położenie na mapie:
Adres:

ofiar katynia