Czysty Kraków – Lepsze Życie

Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom Krakowa najważniejszych zagadnień związanych z systemem gospodarki odpadami, w szczególności rzetelna informacja na temat instalacji gospodarki odpadami oraz o problemach wynikających z nadmiernej produkcji odpadów. Projekt ma za zadanie promować aktywne postawy proekologiczne, zachęcać do segregacji surowców wtórnych i recyklingu oraz do usuwania odpadów w wyznaczonych do tego miejscach.

Okres realizacji Projektu:
kwiecień 2009 – kwiecień 2011

Celem projektu jest uświadomienie mieszkańcom Krakowa najważniejszych zagadnień związanych z systemem gospodarki odpadami, w szczególności rzetelna informacja na temat instalacji gospodarki odpadami oraz o problemach wynikających z nadmiernej produkcji odpadów. Projekt ma za zadanie promować aktywne postawy proekologiczne, zachęcać do segregacji surowców wtórnych i recyklingu oraz do usuwania odpadów w wyznaczonych do tego miejscach.

Najważniejsze działania w ramach projektu obejmują:
 • Konferencje oraz panele dyskusyjne na temat systemu gospodarki odpadami
 • Kampanię edukacyjną i medialną na rzecz wzrostu świadomości mieszkańców Krakowa
 • Produkcję cyklu programów telewizyjnych
 • Szkolenia w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach
 • Szkolenia eksperckie dla władz miasta oraz osób zaufania publicznego
 • Wizytę studyjną dotyczącą systemu gospodarki odpadami w Norwegii
 • Imprezy plenerowe oraz happeningi
 • Wystawę tematyczną
 • Organizację i prowadzenie punktów informacyjnych dla mieszkańców
 • Prowadzenie bezpłatnej infolinii (pod numerem 800-11-22-11)
 • Konkursy
 • Modernizację strony internetowej www.ekocentrum.krakow.pl
Projekt współfinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Wsparcie udzielone Gminie Miejskiej Kraków przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w wysokości 398 290 Euro.

Dodatkowe informacje dotyczące projektu można znaleźć na stronie www.ekocentrum.krakow.pl w zakładce „Czysty Kraków – lepsze życie”.Położenie na mapie:
Adres: