Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta KrakowaW dniu 12.02.2018 została podpisana umowa o dofinansowanie projektu
„Budowa ścieżki rowerowej od ul. Przybyszewskiego wzdłuż ulic: Armii Krajowej oraz Jasnogórskiej do granic Miasta Krakowa”

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Działanie 4.5. Niskoemisyjny tranport miejski, Poddzialanie 4.5.1 Niskoemisyjny transport miejski - ZIT.

Całkowita wartość projektu: 9 397 191,44 zł

Całkowita wartość kosztów kwalifikowanych: 8 555 527,08 zł

Wartość dofinansowania: 7 272 198,00 zł.

Projekt zlokalizowany jest w północnej części Krakowa w dzielnicach: IV Prądnik Biały,
V Krowodrza, VI Bronowice. W projekcie zakładane jest wybudowanie i wyznaczenie ok. 4 km ścieżek rowerowych.
Łączna długość ścieżki, wraz z istniejącymi odcinkami wyniesie ok. 6 km.

Celem głównym projektu jest przyczynianie się do zmian w mobilności miejskiej, prowadzących do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców aglomeracji oraz zwiększenia efektywności energetycznej systemu transportowego poprzez rozbudowę ścieżek oraz infrastruktury rowerowej.Położenie na mapie:
Adres: