Rozbudowa ul. Surzyckiego - ul. Botewa

Przedmiotem projektu jest rozbudowa ulic Surzyckiego i Christo Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka będącej przedłużeniem ul. Ch.Botewa od skrzyżowania z ul. Półłanki do węzła z trasą S7 wraz z przełożeniem uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycjąProjekt współfinansowany w ramach:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO 2007 - 2013

Działanie:
4.1. Schemat B Drogi w miastach na prawach powiatu

Całkowita wartość projektu:
90 253 626,12 PLN

Wartość dofinansowania:
58 049 986,61 PLN

Termin realizacji:
2009 - 2012

Opis projektu:
Przedmiotem projektu jest rozbudowa ulic Surzyckiego i Christo Botewa oraz budowa ul. Śliwiaka będącej przedłużeniem ul. Ch.Botewa od skrzyżowania z ul. Półłanki do węzła z trasą S7 wraz z przełożeniem uzbrojenia terenu kolidującego z inwestycją

Inwestycja części drogowej obejmuje: budowę drogi głównej w ciągu ulic Surzyckiego i Christo Botewa od skrzyżowania z ulicami Golikówka - Mierzeja Wiślana do łącznic węzła trasy S7, budowę 7 skrzyżowań wraz z przebudową dróg poprzecznych: Golikówka - Mierzeja Wiślana, Albatrosów - Brandla, płk. Dąbka, Rybitwy, Półłanki, Christo Botewa – wlot planowanego dojazdu do parkingu Park&Ride, Wrobela, budowę zjazdów na tereny przyległe do przebudowywanego układu drogowego (obsługa komunikacyjna). Ciąg ulic Surzyckiego – Rybitwy Christo Botewa stanowi fragment tzw. planowanej trasy Płaszowskiej

Inwestycja części drogowej obejmuje:
  • budowę drogi głównej dwujezdniowej w ciągu ulic Surzyckiego i Christo Botewa od skrzyżowania z ulicami Golikówka – Mierzeja Wiślana do łącznic węzła trasy S7,
  • budowę 7 skrzyżowań wraz z przebudową dróg poprzecznych: Golikówka – Mierzeja Wiślana, Albatrosów - Brandla, płk. Dąbka, Rbitwy, Półłanki, Christo Botewa – wlot planowanego dojazdu do parkingu Park&Ride, Wrobela,
  • budowę zjazdów na tereny przyległe do przebudowywanego układu drogowego (obsługa komunikacyjna).
  • budowę wpustów ulicznych (kratek ściekowych) na potrzeby projektowanej kanalizacji deszczowej,
  • docelowe oznakowanie przebudowywanego układu drogowego.

W przekroju drogi głównej uwzględniono miejsce na torowisko z zachowaniem skrajni drogowej i tramwajowej (w tym ustawieniu znaków), a w planie sytuacyjnym zaprojektowano wlot dojazdu do parkingu i placu autobusowego oraz przedstawiono lokalizację pętli tramwajowej. Zastosowanie na skrzyżowaniach sygnalizacji akomodacyjnych ma w sposób maksymalny wykorzystać przepustowość nowego układu drogowego.

Efektem realizacji inwestycji będą następujące wskaźniki produktu:
  • długość przebudowanych dróg powiatowych na obszarach miejskich 8,472 km
  • długość wybudowanej infrastruktury około drogowej – chodniki 8,311 km
  • długość wybudowanych dróg powiatowych na obszarach miejskich 1,395 km
  • długość wybudowanych ścieżek rowerowych 6,967 km

Realizacja projektu przyczyni się do podniesienia atrakcyjności gospodarczej i turystycznej regionu, ułatwiając wymianę gospodarczą miedzy regionami i wykorzystanie potencjału jednego z największych ośrodków miejskich w Polsce, zwiększając również mobilność ludności poprzez dostęp do Drogi Ekspresowej S7. Upłynnienie ruchu dzięki realizacji projektu spowoduje spadek ilości emitowanych spalin, ograniczenie czasu przejazdu oraz przede wszystkim poprawę bezpieczeństwa na ważnym odcinku drogi, stanowiącej dojazd z miasta do Drogi Ekspresowej S7 i węzła autostradowego Bieżanów.Położenie na mapie:
Adres:

surzyckiego