Zintegrowany system transportu publicznego w obszarze aglomeracji krakowskiej

Projekt Zintegrowany system transportu w obszarze aglomeracji krakowskiej współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, przyznanych w ramach ogłoszonego przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego „Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich obszarów funkcjonalnych”- Program Operacyjny Pomoc Techniczna na lata 2007-2013

 

 Celem projektu jest przeanalizowanie na przyjętym obszarze funkcjonalnym szeregu występujących współzależności pomiędzy istniejącymi podsystemami transportowymi w kontekście zebrania danych dla delimitacji Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego (KOM), pozwalających na stworzenie jednolitego systemu taryfowo - biletowego.

W ramach realizowanych działań zostaną przeprowadzone pomiary oraz badania analizy ruchliwości zachowań komunikacyjnych, które umożliwią zobrazowanie siatki połączeń i realizacji transportowych występujących na obszarze w tym:

a. wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich w pojazdach Komunikacji Miejskiej
w Krakowie na liniach miejskich dla wszystkich kursów w okresie doby w dniu roboczym, sobotę, niedzielę;

b. wykonanie badań struktury rodzajowej biletów na podstawie wywiadów wśród pasażerów podróżujących autobusami linii aglomeracyjnych w Krakowie;

c. wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich w pociągach Przewozów Regionalnych oraz PKP Intercity (Regio, InterRegio, TLK) w dni robocze, soboty i niedziele dla wszystkich pociągów w okresie doby wykonane na stacjach zlokalizowanych w obszarze integracji taryfowej;

d. wykonanie badań ankietowych określających źródło i cel podróży pasażerów, przeprowadzonych na wybranych stacjach kolejowych zlokalizowanych w obszarze integracji taryfowej ;

e. wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich w pojazdach prywatnych przewoźników funkcjonujących na terenie objętym integracją taryfową dla wszystkich kursów w okresie doby w dniu roboczym, sobotę, niedzielę wykonane w przekrojach wraz z opracowaniem wyników;

f. wykonanie pomiarów napełnień pasażerskich w pojazdach Komunikacji Miejskiej
w Krakowie na liniach miejskich oraz aglomeracyjnych w okresie wakacji szkolnych
na wszystkich liniach w dni robocze, soboty i niedziele dla wszystkich kursów w okresie doby;

 

W ramach projektu zostaną przeprowadzone działania informacyjno promocyjne.

Projekt realizowany przez Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie oraz Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krakowa, przy współudziale gmin tworzących strefę podmiejską.

 

 Położenie na mapie:
Adres:

Aglomeracja Krakowska - Krakowski Obszar Metropolitalny