Kładka pieszo-rowerowa

Inwestycja obejmuje budowę kładki pieszo – rowerowej w ciągu ulic: Mostowej i Brodzińskiego w Krakowie na działkach nr 515, 513, 566 obr. 13 jedn. ewid. Podgórze, 95, 94, 93/1 obr. 15 jedn. ewid. Śródmieście. Układ funkcjonalny kładki o długości 143 metrów stanowi dwa ciągi komunikacyjne, każdy o szerokości 3 m. W ten sposób ruch pieszy został odseparowany od ruchu rowerowego. Głównym elementem nośnym kładki jest łuk z rury stalowej o średnicy 1220 mm, wypełnionej betonem zbrojonym B-30. Wzniesienie klucza łuku ponad poziom jego utwierdzenia w konstrukcji przyczółków wynosi 14 metrów. Do rury za pośrednictwem cięgien liniowych o średnicy 40 mm podwieszone są dwa pomosty o konstrukcji żelbetowej płytowej, oparte na poprzecznicach z rur stalowych o średnicy 450 mm i grubości ścianek 1,6 mm.Projekt współfinansowany w ramach:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny MRPO 2007 - 2013

Działanie:
6.1. Schemat A Projekty realizowane wyłącznie w ramach programów rewitalizacji

Całkowita wartość projektu:
38 881 899,09 PLN

Wartość dofinansowania:
14 878 788,10 PLN

Opis projektu:
Inwestycja obejmuje budowę kładki pieszo – rowerowej w ciągu ulic: Mostowej i Brodzińskiego w Krakowie na działkach nr 515, 513, 566 obr. 13 jedn. ewid. Podgórze, 95, 94, 93/1 obr. 15 jedn. ewid. Śródmieście. Układ funkcjonalny kładki o długości 143 metrów stanowi dwa ciągi komunikacyjne, każdy o szerokości 3 m. W ten sposób ruch pieszy został odseparowany od ruchu rowerowego. Głównym elementem nośnym kładki jest łuk z rury stalowej o średnicy 1220 mm, wypełnionej betonem zbrojonym B-30. Wzniesienie klucza łuku ponad poziom jego utwierdzenia w konstrukcji przyczółków wynosi 14 metrów. Do rury za pośrednictwem cięgien liniowych o średnicy 40 mm podwieszone są dwa pomosty o konstrukcji żelbetowej płytowej, oparte na poprzecznicach z rur stalowych o średnicy 450 mm i grubości ścianek 1,6 mm.

Ponadto projekt inwestycyjny obejmuje prace związane z:
  • remontem istniejących chodników oraz nawierzchni ul. Nadwiślańskiej, Brodzińskiego i Podgórskiej,
  • renowacją nawierzchni po wykonaniu kładki wraz z infrastrukturą technicznąInstalacją sanitarną
  • instalacją elektryczną
  • zasilenie oświetlenia zewnętrznego kładki
  • instalacją oświetlenia kładki
  • ochroną odgromową
Projekt przyczyni się do poprawy estetyki i ładu przestrzennego obszarów znajdujących się w pobliżu Bulwarów Wiślanych, kładka o ciekawej formie architektonicznej – adekwatnej do zabytkowych zabudowań dzielnicy Kazimierz i Podgórze – stanowi atrakcyjną wizytówkę Krakowa. Projekt kładki został wybrany w formie konkursu, co świadczy o wyborze najkorzystniejszego rozwiązania – głównym kryterium była forma architektoniczna a nie cena jak to zwykle zdarza się w wyniku postępowania przetargowego.

Kładka harmonijnie wpisała się w krajobraz, nawet dla osób odwiedzających punkty widokowe Krakowa (np. Kopiec Kościuszki). Wraz z budową kładki został zagospodarowany teren Bulwarów Wiślanych znajdujących się w miejscu budowy, zostało również zainstalowane oświetlenie co z kolei ma wpływ na podniesienie bezpieczeństwa osób odwiedzających te obszary.

Produktem projektu jest zwiększenie dostępności komunikacyjnej obszarów znajdujących się po przeciwległych stronach Wisły oraz poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego osób dotychczas korzystających z mostu Piłsudskiego i Powstańców Śląskich (ze względu na duży ruch samochodowy, występuje tam duże ryzyko wypadków i kolizji z udziałem pieszych i rowerzystów). Ponadto realizacja inwestycji poprzez przystosowanie kładki na potrzeby osób niepełnosprawnych (łagodne podjazdy i wjazd na kładkę prosto z chodnika), wpłynie również na dostępność dzielnic Kazimierza i Podgórza dla osób niepełnosprawnych, które do tej pory aby przedostać się z jednego na drugi brzeg Wisły, musiały korzystać z pojazdów samochodowych bądź komunikacji publicznej. Istotnym z punktu widzenia wyboru lokalizacji inwestycji był fakt, iż dawniej w miejscu tym znajdował się, nieistniejący już Most Podgórski po których do dnia dzisiejszego pozostały zabytkowe przyczółki i kolektory. Projekt kładki charakteryzuje się rozwiązaniami pasującymi do okolicznych zabudowań i unikatowej estetyki Bulwarów Wiślanych.Położenie na mapie:
Adres: