Rozwój systemu zarządzania transportem publicznym w Krakowie

W projekcie przewidziano realizację 3 zadań:

1. Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS)

2. Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS), w tym budowa kanalizacji światłowodowej

3. Rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem

Poprzez te działania Gmina Miejska Kraków chce przyczynić się do stworzenia lepszych i bezpieczniejszych warunków dla ruchu pieszych, rowerzystów, komunikacji zbiorowej.

  

Projekt współfinansowany w ramach:

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013

Działanie:

8.3 "Rozwój inteligentnych systemów transportowych"

Całkowita wartość projektu:

47 008 615,91 PLN

Wartość dofinansowania:

32 643 680,23 PLN

 

Opis projektu:

W ramach przedsięwzięcia przewiduje się rozszerzenie sytemu Zarządzania Transportem Publicznym, w tym - Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (tablice na przystankach).

Na krakowskich przystankach pojawi się 203 nowych tablic informujących o czasie w jakim nadjedzie tramwaj oraz o ewentualnych utrudnieniach w ruchu. Poza elektronicznymi tablicami na przystankach w miejscach, w których obserwuje się największe natężenie ruchu pieszych, zostaną zamontowane tablice informacyjne o sieci komunikacyjnej miasta. Mają one wspomóc działania informacyjne na terenie Krakowa poprzez wyświetlanie danych na temat aktualnych utrudnień i zmian w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

 

Lokalizacja przystanków, na których planuje się instalację systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej

(oznaczone kolorem czerwonym)

Ponadto w ramach projektu przewidziano poszerzenie Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem. W ramach zadania zmodernizowane i włączone do systemu zarządzania ruchem zostanie 45 sygnalizacji świetlnych na terenie Krakowa. Pozwoli to m. in. zapewnić priorytet dla komunikacji tramwajowej i tym samym skrócić czas przejazdu. Jednym z elementów modernizacji będzie również objęcie skrzyżowań monitoringiem.

Realizacja Projektu umożliwi efektywne zarządzanie ruchem i transportem publicznym oraz udostępni bogaty materiał analityczny do procesów planowania i projektowania rozwoju infrastruktury transportowej. Realizacja projektu zapewni użytkownikom dróg możliwość uzyskiwania na bieżąco informacji o warunkach ruchu.

Komplementarnym do wymienionych wyżej działań zadaniem będzie realizowana w ramach projektu kompleksowana modernizacja Centrum Sterowania Ruchem znajdującego się w siedzibie ZIKIT przy ul. Centralnej. Centrum obsługuje się wszystkie główne systemy związane z zarządzaniem ruchem. W ramach modernizacji przewiduje się m.in.:
- doposażenie Centrum w nową ścianę wizyjną wyświetlającą sytuację na krakowskich drogach,
- uruchomienie nowego systemu kolejkowania i przyjmowania zgłoszeń na infolinii,
- moderniację systemu zasilania oraz chłodzenia serwerowni Centrum w celu poprawy bezpieczeństwa funkcjonowania obsługiwanych systemów

 

W projekcie przewidziano realizację 3 zadań:

1. Rozbudowa systemu zarządzania transportem publicznym (TTSS)

2. Rozbudowa systemu sterowania ruchem (UTCS), w tym budowa kanalizacji światłowodowej

3. Rozbudowa Centrum Sterowania Ruchem

Poprzez te działania Gmina Miejska Kraków chce przyczynić się do stworzenia lepszych i bezpieczniejszych warunków dla ruchu pieszych, rowerzystów, komunikacji zbiorowej.

 

 

 Położenie na mapie:
Adres: