Śladem europejskiej tożsamości Krakowa

Projekt „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” dotyczy zagospodarowania podziemi pod nawierzchnią krakowskiego Rynku na cele unikalnej trasy turystycznej, która obejmuje rezerwat archeologiczno – architektoniczny, wystawy muzealne, szereg pokazów filmowych i prezentacji multimedialnych. Podziemny szlak turystyczny jest unikatową atrakcją turystyczną w skali kraju i świata. Ideą projektu jest pokazanie roli i wagi Krakowa w okresie średniowiecza, jako jednego z najważniejszych centrów handlowych, gospodarczych, finansowych i kulturalnych ówczesnego świata.


Projekt współfinansowany w ramach:
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

Beneficjentem projektu jest Gmina Miejska Kraków.
Priorytet:
VI. Polska gospodarka na rynku międzynarodowym

Działanie:
6.4 – Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym.

Całkowita koszt inwestycji:
37 918 699,00 PLN

Wartość dofinansowania:
15 762 782,98 PLN

Okres realizacji projektu:
2009-2011

Informacje o projekcie:
Projekt „Śladem europejskiej tożsamości Krakowa – szlak turystyczny po podziemiach Rynku Głównego” dotyczy zagospodarowania podziemi pod nawierzchnią krakowskiego Rynku na cele unikalnej trasy turystycznej, która obejmuje rezerwat archeologiczno – architektoniczny, wystawy muzealne, szereg pokazów filmowych i prezentacji multimedialnych. Podziemny szlak turystyczny jest unikatową atrakcją turystyczną w skali kraju i świata. Ideą projektu jest pokazanie roli i wagi Krakowa w okresie średniowiecza, jako jednego z najważniejszych centrów handlowych, gospodarczych, finansowych i kulturalnych ówczesnego świata. Unikatowy charakter projektu jest efektem zastosowania innowacyjnych rozwiązań technicznych, co wpływa na odejście od tradycyjnie pojmowanej idei muzealnictwa i pozwala na zetknięcie się zwiedzającego „oko w oko” z historią miasta.

Powierzchnia użytkowa powstałej infrastruktury szlaku turystycznego to około 3.340,1 m2.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.podziemiarynku.plPołożenie na mapie:
Adres: