Budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich

Przedmiotem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich.Projekt współfinansowany w ramach:
Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 - 2013

Priorytet:
V. Krakowski Obszar Metropolitalny

Działanie:
5.3 Schemat A Rozwój zintegrowanego transportu metropolitalnego

Całkowita wartość projektu:
44 067 276,58 PLN

Wartość dofinansowania:
23 419 224,25 PLN

Informacje o projekcie:
Przedmiotem projektu, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego jest budowa estakady w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich.

Przedsięwzięcie obejmuje przebudowę ulic: Powstańców Wielkopolskich oraz Nowohuckiej, w tym dobudowę wydzielonych pasów autobusowych, budowę dwupoziomowego bezkolizyjnego skrzyżowania ulic wraz z przynależnymi urządzeniami technicznymi i zabezpieczenia ruchu oraz budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych, sieci uzbrojenia terenu, budowę dróg zbiorczych i ekranów akustycznych oraz przebudowę parkingu przy Centrum Handlowym Tandeta (koszty niekwalifikowane projektu).

Fazę inwestycyjną realizacji projektu założono od 2010 roku do 2011 roku.

Projekt realizowany jest w ciągu ulic: Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich, w jednostce ewidencyjnej Kraków – Podgórze na odcinku drogi wojewódzkiej nr 776, stanowiącej trasę wylotową z Krakowa w kierunku Buska Zdroju.


Dzięki realizacji projektu zostaną spełnione cele polegające na poprawie drożności głównych ciągów komunikacyjnych Krakowa oraz wzrośnie komfort przejazdu środkami komunikacji zbiorowej poprzez skrócenie czasu przejazdu.

Realizacja inwestycji przyczyni się do utworzenia sprawnego, efektywnego i spójnego systemu transportu publicznego w zakresie infrastruktury drogowej na terenie objętym projektem, co przyczyni się do utworzenia zintegrowanej, rozwiniętej infrastruktury transportowej, która służy poprawie dostępności i wzmocnieniu całego Krakowskiego Obszaru Metropolitalnego.

Zakres projektu obejmuje m.in.:
  • budowę dwupoziomowego bezkolizyjnego skrzyżowania ulic wraz z przynależnymi urządzeniami technicznymi i zabezpieczenia ruchu,
  • przebudowę ulic: Powstańców Wielkopolskich na odcinku od wiaduktu kolejowego do ul. Klimeckiego i Nowohuckiej do wjazdu na stację Orlen, w tym dobudowę wydzielonych pasów autobusowych, przebudowę zatok autobusowych oraz przystanków,
  • budowę i przebudowę chodników, ścieżek rowerowych i sieci uzbrojenia terenu,
  • budowę dróg zbiorczych i ekranów akustycznych,
  • przebudowę parkingu przy Centrum Handlowym Tandeta (koszty niekwalifikowane projektu).

Efektem wykonanego rozwiązania będzie przede wszystkim zwiększenie możliwości przewozowych środków transportu publicznego w ciągu Powstańców Śląskich - Powstańców Wielkopolskich - Nowohucka oraz zdecydowana poprawa standardu podróżowania i poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu. Realizacja projektu podniesie atrakcyjność połączeń komunikacyjnych dla ruchu pasażerskiego z kierunków południowych i północnowschodnich aglomeracji. Objęty projektem ciąg transportowy stanowi obecnie i stanowić będzie w przyszłości ważny korytarz transportowy. Prowadzić będzie ruch międzydzielnicowy a także ruch wlotowy i wylotowy z miasta w powiązaniu z obwodnicą „ekspresową". Inwestycja usprawni obsługę transportem indywidualnym i zbiorowym, w szczególności w połączeniach południowych i południowo-zachodnich rejonów miasta obecnie intensywnie zagospodarowywanych z rejonami wschodnimi. Całkowite nakłady inwestycyjne związane z realizacją projektu wynoszą 43.523.227,58 PLN, w tym koszty kwalifikowane wynoszą 33.573.989,33 PLN. Wnioskowana wartość dofinansowania ze środków EFRR wynosi 23.501.792,53 PLN, tj. 70% kosztów kwalifikowanych projektu. W wyniku realizacji projektu powstanie rozwiązanie ułatwiające sprawne poruszanie się pojazdów komunikacji zbiorowej, zostaną dobudowane oddzielne pasy autobusowe na odcinkach ul. Nowohuckiej i Powstańców Wielkopolskich w przeciwnych kierunkach, w bezpośrednim sąsiedztwie pętli tramwajowej. Realizacja projektu przyczyni się do rozbudowy węzła przesiadkowego typu autobus/tramwaj, tramwaj/bus, autobus/bus tramwaj/tramwaj–(po wybudowaniu linii KST–projekt realizowany w ramach jednego zamówienia publicznego– planowany termin zakończenia II kw. 2011r). Docelowo w roku 2012 średni czas przejazdu w ciągu ulic: Nowohuckiej od skrzyżowania z Klimeckiego do wjazdu na stację Orlen i Powstańców Wielkopolskich od wiaduktu kolejowego do ul. Klimeckiego w minutach dla transportu zbiorowego wyniesie 1,70 minuty natomiast dla transportu indywidualnego będzie równy 2,04 minuty (nie uwzględniając pojazdów przejeżdżających estakadą). Oszczędność czasu pasażerów poruszających się na danym odcinku środkiem komunikacji miejskiej w stosunku do pasażerów poruszających się transportem indywidualnym wyniesie 0,34 minuty.Położenie na mapie:
Adres:

powstańców wielkopolskich